Socjourbanistyka UW

Facebook


Efekty

Efekty

Prace licencjackie

 • Maria Bogdaniuk, Poczucie nieadekwatności w przestrzeniach luksusowych, (2016) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Piotr Brzeziński, Warszawskie kawiarnie lokalne. Zjawisko kawiarnianości i funkcjonowanie kawiarni lokalnych, (2014) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Maria Buko, Warszawa doświadczona wojna w oczach jej mieszkańców, (2011). promotor: dr hab. Barbara Lewenstein
 • Agata Czaplarska, Nowi działkowcy. Działka w mieście jako element stylu życia osób aktywnych zawodowo, (2017) - promotor: dr Maria Środoń
 • Krzysztof Daukszewicz-Cęcelewski, Jak zmieniał się plac Grzybowski? Analiza wycinka przestrzeni miejskiej w perspektywie socjologii architektury i teorii pola Pierre'a Bourdieu, (2012) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Aleksandra Dąbkowska, Nowe targi miejskie w Polsce i w Niemczech – konsumpcjonizm i tworzenie się lokalnych społeczności, (2017) - promotor: dr Maria Środoń
 • Julia Gurtler, Parametry estetyczne w modzie w odniesieniu do teatru, opery i filharmonii - , (2016) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Natalia Hoffman, Warszawskie klubokawiarnie jako innowacyjne instytucje kultury na tle, (2012) - promotor: dr hab. Paweł Możdżyński
 • Lena Karzełek Postrzeganie przestrzeni publicznej na przykładzie zrewitalizowanej ulicy Swiętokrzyskiej”, (2015) - promotor: dr hab. Barbara Lewenstein
 • Agata Konarzewska - Sąsiedztwo w miejskiej społeczności lokalnej. Inicjatywy sąsiedzkie jako próba odbudowania wspólnoty, (2012) - promotor: dr hab. Barbara Lewenstein
 • Maria Kuczyńska, Podwórkowość i jej przemiany w kontekście koncepcji urządzenia (dispositif) Michela Foucault, (2013) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Joanna Majlert, Lokalność w metropolitalnej rzeczywistości. Wybory i zakupy żywieniowe nowej klasy metropolitalnej, (2017) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Sonia Malawska, Osiedle Przyczółek Grochowski w Warszawie jako przykład realizacji idei jednostki sąsiedzkiej, (2016) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Zofia Penza, Miasto a zieleń. Strategie Wiednia i Warszawy, (2013) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Sonia Pietraszewska, Specyfika i genius loci warszawskiego osiedla Kamionek. Analiza społeczno – przestrzenna, (2012) –dr Magdalena Łukasiuk
 • Marta Pietrusińska, Między wyborem a przymusem. Zamieszkiwanie warszawskich migrantów zewnętrznych, (2012) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Katarzyna Puchta, Przestrzeń czasu wolnego warszawskiej klasy kreatywnej, (2014) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Laura Raczyńska „Ruchy i inicjatywy sąsiedzkie. Powrót do wspólnoty?, (2015)- promotor: dr hab. Barbara Lewenstein
 • Martyna Ragucka, Wielopokoleniowe domy. Analiza socjologiczna, (2015) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Magdalena Szczepańska, Życie codzienne w ośrodku dla uchodźców. Socjologiczna analiza zamieszkiwania (2016) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Anna Szpejankowska, Konstruowanie świata społecznego przez architekturę na przykładzie bazaru Banacha w Warszawie, (2016) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Maciej Szwarc, Osiedle pilnie strzeżone - społeczno-przestrzenne studium przypadku, (2013) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Mateusz Szymczycha, Gra o przestrzeń – dyskurs w konfliktach o zagospodarowanie przestrzeni, (2010) - promotor: dr hab. Barbara Lewenstein
 • Julia Trzcińska, Wpływ globalnej firmy na rozwój przestrzeni miasta. Studium przypadku hiszpańskiego miasta La Coruna, (2017) - promotor: dr Maria Środoń
 • Mateusz Urbański, Gra o budżet partycypacyjny m. st. Warszawy w latach 2015 i 2016, (2016) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Wojciech Wilk, Mikroapartamenty – analiza społeczno-przestrzenna. Studium przypadku budynku Starter, (2016) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Piotr Włodarczyk, Życie na Powiślu. Zmiany przestrzenne w kontekście socjologii codzienności, (2015) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Antoni Wołowski, Wpływ dominujących wartości ideologiczno-społecznych na wytwarzanie przestrzeni na przykładzie architektury modernistycznej i postmodernistycznej, (2016) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk
 • Katarzyna Wrońska, Przestrzeń publiczna jako element tworzący kapitał społeczny miasta, (2016) - promotor: dr Maria Środoń
 • Katarzyna Wycech, Aranżacja przestrzeni w komunikacji miejskiej i jej wpływ na zachowanie pasażerów oraz zachodzące między nimi relacje, (2015) – promotor: dr Magdalena Łukasiuk

Prace magisterskie

 • Piotr Brzeziński, Warszawskie kawiarnie lokalne z perspektywy klientów na przykładzie kawiarni „Fawory”, „Kolonia”, „Państwo Miasto”, (2014) - promotor: dr hab. Barbara Lewenstein
 • Anna Har, Dyskusja o guście. Preferencje estetyczne Polaków w sferze aranżowania przestrzeni mieszkalnej, (2017) – promotor: dr hab. Paweł Możdżyński
 • Alicja Szewczyk, Współczesna recepcja powojennej architektury modernistycznej, (2016) – promotor: dr hab. Paweł Możdżyński

Partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych (PPPP)

„Przeszłość w moim domu” Projekt badawczo-artystyczny studentów konwersatorium z Socjologii Zamieszkiwania 2020

Prace badawcze