Socjourbanistyka UW

Facebook


Kontakt

Kontakt

Socjourbanistyka. Specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta

Współczesne miasta. Badania i działania


Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 69
00-927 Warszawa


Kierownik specjalizacji: