Socjourbanistyka UW

Facebook


Warsztat specjalizacyjny

Zajęcia mają na celu przygotowanie i realizację projektu badawczego przy zastosowaniu metody o charakterze jakościowym, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wizualnej w celu uchwycenia, zanalizowania i opisania zjawisk oraz problemów, które występują w przestrzeni miejskiej. W oparciu o konkretne zjawisko, trend, problem, który występuje w przestrzeni miasta, wybranym we współpracy z instytucjami samorządu lokalnego, studenci podczas zajęć będą uczyli się konstruować plan badań, narzędzia badawcze i zrealizują badanie, dotyczące danego problemu w celu przedstawienia jego diagnozy. Oprócz tego studenci poznają najnowsze rozwiązania badawcze, z zastosowaniem określonej metody i technik badawczych, które pozwalają na jak najlepsze diagnozowanie problemów w przestrzeniach miast w Polsce i na świecie, poszerzając tym samym swoja wiedzę metodologiczną i wzbogacając warsztat badawczy.

Zajęcia będą realizowane we współpracy i przy wsparciu miasta stołecznego Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wpisanych w budżet miasta i/lub dzielnicy zgłaszanych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego, stanowiącego proces, dzięki któremu mieszkańcy miasta mogą współdecydować o wydatkowaniu określonej puli środków publicznych. Jednym z podstawowych elementów realizowanych w ramach przedmiotu będą warsztaty z profesjonalnym fotografem, pozwalające na zapoznanie się z podstawowymi kategoriami wizualnymi w opisie świata społecznego.

Literatura:

 • Denzin N., Lincoln Y., 2011, Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa
 • Jemielniak D., 2012, Badania jakościowe. Metody i narzędzia; PWN, Warszawa
 • Konecki K. T., Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, Przegląd Socjologii Jakościowej
 • Konecki K.T., Wizualna teoria uruntowana. Rodziny kodowania wykorzystywane w analizie wizualnej, Przegląd Socjologii Jakościowej
 • Lynch K., 2014, Obraz miasta; Archivolta, Węgrzyce
 • Misztal B., 2000,Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Universitas, Kraków
 • Rapley Tim, 2013, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów; PWN, Warszawa
 • Gillian R., 2010, Interpretacja materiałów wizualnych, PWN, Warszawa
 • Schnettler B., 2004, W stronę socjologii wiedzy wizualnej, Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IV, nr 3
 • Schuman H., 2011, Method and Meaning in Polls and Surveys, Harvard University Press, London
 • Sztabiński P., Sawiński Z., Sztabiński F., 2005, (red.), Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić go do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, IFiS PAN, Warszwa