Socjourbanistyka UW

Facebook


Wizje jednostki i społeczeństwa w architekturze i urbanistyce

Prowadzący: Paweł Możdżyński

Konwersatorium jest ukierunkowane na socjo-kulturową analizę dyskursu architektonicznego i urbanistycznego XX i XXI wieku. Na zajęciach krytycznie dyskutujemy projektowane wizje miasta, jednostki, społeczeństwa zawarte w manifestach i tekstach programowych architektów i badaczy architektury. Omawiamy społeczno-kulturowe aspekty różnych trendów architektonicznych: m.in. modernizmu, sytuacjonizmu, postmodernizmu, architektury ekologicznej i zmysłów. Integralną częścią każdych zajęć jest pokaz materiału wizualnego (zdjęcia, plany architektoniczne). Dopełnieniem dyskusji prowadzonej w sali uniwersyteckiej są dwa zajęcia warsztatowe w przestrzeni miejskiej.

Lektury:

 • Le Corbusier, W stronę architektury, Centrum Architektury, Warszawa 2012.; s. 43 -112.
 • J. Chmielewski, S. Syrkus, Warszawa Funkcjonalna. Przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego, Centrum Architektury, Warszawa 2013.
 • R. Koolhaas, Deliryczny Nowy Jork. Retroaktywny manifest dla Manhattanu, Karakter, Kraków 2013, s. 91 – 180.
 • S. Ossowski, Organizacja przestrzeni i życie społeczne w przyszłych osiedlach, w: Tegoż, Z zagadnień psychologii społecznej, t. 3, Warszawa 1967, s. 351 – 370.
 • J. Trybuś, Przewodnik po warszawskich blokowiskach, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa bdw; s. 42 – 66; 80 – 164; Stolica z betonu czyli krótka historia warszawskich blokowisk, s. 6 – 27.
 • G. Debord, Wstęp do krytyki geografii miejskiej, w: M. Kwaterko, P. Krzaczkowski (red.), Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście, Bęc Zmiana, Warszawa, s. 75 – 81.
 • Wystąpienie Gila Wolmana, delegata Międzynarodówki Letrystycznej, w: M. Kwaterko, P. Krzaczkowski (red.), Przewodnik dla dryfujących…, op. cit., s. 114 – 117.
 • G. Debord, Teoria dryfu, w: M. Kwaterko, P. Krzaczkowski (red.), Przewodnik dla dryfujących…, op. cit., s. 122 – 129
 • G. Debord, Raport o konstruowaniu sytuacji, warunkach organizacyjnych i planowanych działaniach międzynarodowego nurtu sytuacjonistycznego, w: M. - Kwaterko, P. Krzaczkowski (red.), Przewodnik dla dryfujących…, op. cit., s. 152 – 180.
 • Constant, Urbanistyka jednościowa pod koniec lat pięćdziesiątych, w: M. Kwaterko, P. Krzaczkowski (red.), Przewodnik dla dryfujących. …, op. cit., s. 234 – 240
 • G. Debord, Sytuacjonistyczne stanowisko w kwestii ruchu drogowego, w: M. Kwaterko, P. Krzaczkowski (red.), Przewodnik dla dryfujących…, op. cit., s. 271 - 273.
 • A. Kotányi, R. Vaneigem, Wstępny program Biura Urbanistyki Jednościowej, w: M. Kwaterko, P. Krzaczkowski (red.), Przewodnik dla dryfujących. …, op. cit., s. 310 – 314.
 • Constant, Urbanistyka jednościowa, w: M. Kwaterko, P. Krzaczkowski (red.), Przewodnik dla dryfujących…, op. cit., s. 423 – 439.
 • P. Zumthor, Myślenie architekturą, Karakter, Kraków 2010.
 • J. Pallasmaa, Oczy skóry. Architektura i zmysły, Instytut Architektury, Kraków 2012; s. 14 – 85.Ch. Jencks, K. Kopf (red.), Teorie i manifesty architektury współczesnej, Grupa Sztuka Architektury, Warszawa 2013; r.1. Postmodernizm; r. 2. Postmodernizm i ekologia; r. 5 Nowy Modernizm; r. 6. Paradygmat złożoności.
 • G. Piątek, J. Trybuś, Mięso i lukier. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku, Wyd. 40000 Malarzy, Warszawa 2012; P. Winskowski, Pełzająca kontrrewolucja, w: L. Klein (red.), Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Antologia Tekstów, tom 1, Wyd. 40000 Malarzy, Warszawa 2013, s. 33 – 117.
 • M. Szcześniak, Śmietnik z podróbkami, w: L. Klein (red.), Postmodernizm polski… op. cit., s. 118 - 142
 • J. Rykwert, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, s. 219 – 295.
 • B. Świątkowska (red.), Coś, które nadchodzi. Architekura XXI wieku, Bęc Zmiana, Warszawa 2011; s. 29 - 91.
 • A. Nowakowski, Przymus czy miłosierdzie: architektura zakładów dla obłąkanych w XIX-wiecznej Anglii I Stanach zjednoczonych, w: T. Ferenc, M. Domański (red.), Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, ASP im. Wł. Strzemińskiego, Łódź 2013; s. 45 – 56.
 • T. Ferenc, Szpital jako laboratorium współczesnych projektów biopolitycznych, w: T. Ferenc, M. Domański (red.), Architektura przymusu…, op. cit. ; s. 57 – 66.
 • W. Skok, Pomnik Grunwaldzki i pomnik-mauzoleum Hindenburga w Tannenburgu, w: T. Ferenc, M. Domański (red.), Architektura przymusu…, op. cit. ; s. 145 – 158.